Lestijden

De actieve zwangerfitlessen worden doorlopend gegeven, alle groepen zijn toegankelijk voor zowel zwangeren als bevallen vrouwen. Er is een continue instroom en uitstroom mogelijk, als de groepen vol zitten wordt er met een wachtlijst gewerkt. Het is de bedoeling dat je iedere week op een vast uur komt sporten, kun je een keer niet komen dan meld je je af (niet afgemelde lessen tellen door op je rittenkaart!). Je kunt doorgaan tot het einde van je zwangerschap of zolang als medisch verantwoord is. Als je al wat eerder wil stoppen kun je dit uiteraard aangeven. Resterende lessen kunnen na de bevalling worden opgemaakt.

De coaching lessen worden vanaf het tweede kwartaal van 2022 samengevoegd tot 1 complete les en deze les zal eens per kwartaal worden ingepland. De partnerles wordt ingepland op verzoek met een minimum deelname van 3 koppels. Voor nadere info of aanmelden kun je mailen naar: info@zwangerfitelderveld.nl

Rooster actieve lessen

Donderdagavond

Vrijdagochtend

19:00 tot 20:00 uur 09:30 tot 10:30 *
20:00 tot 21:00 uur

*Je mag je baby meenemen naar deze les

*

Rooster coaching lessen

Zie hieronder Les 1: Bekken en bekkenbodem
 

 

Les 2: 1e fase bevalling (ontsluitingsfase)
Les 3: 2e fase bevalling (persfase) en kraamperiode
Op aanvraag wordt deze gepland.

Minimumdeelname van 3 koppels

 

 

Les 4: Partnerles.

 

Binnenkort zal er een nieuwe opzet zijn van de coachinglessen en zal er eens per kwartaal een coachingavond worden gegeven. Gedurende een les van 2 uur zal de inhoud van les 1-3 worden besproken.

Mocht je interesse hebben dan stuur alvast een mailtje met daarin jouw uitgetelde datum naar: info@zwangerfitelderveld.nl