0

Algemene- en betalingsvoorwaarden

 • ZwangerFit Elderveld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor opgelopen schade en/of letsel tijdens en rondom de les;
 • Zwangerfit Elderveld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen;
 • ZwangerFit Elderveld houdt zich het recht voor om op erkende feestdagen, vakantieperiodes of bij evenementen de lessen te laten vervallen of het rooster aan te passen;
 • Een abonnement is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden;
 • Indien u 3 weken of langer afwezig bent zonder dit te melden (dit geldt niet als je net bent bevallen) wordt je plaats niet langer vrijgehouden. Het is dan dus mogelijk dat je je plaats kwijt bent;
 • Betaling kan alleen met een 10-rittenkaart. Als je meer dan 32 weken zwanger bent, of na de bevalling kan je ook voor 5x betalen;
 • Per 10-rittenkaart mag je 2 lessen overslaan (indien vooraf afgemeld);
 • Wanneer je niet komt zonder afmelding telt de les door op je 10-rittenkaart;
 • Lessen die worden gemist door vakantie of bijzondere omstandigheden (complicaties) tellen niet mee op je 10-rittenkaart;
 • Indien er plaats is in de groep is het mogelijk om een keer op een andere dag te komen als je niet kunt in je eigen groep;
 • Er wordt in geen geval geld gerestitueerd;
 • In bijzondere gevallen beslist de leiding.

Voorwaarden zwangerfit online

 • ZwangerFit online is een onderdeel van Zwangerfit Elderveld
 • Een abonnement is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden;
 • Betaling vindt plaats via Ideal, waarna het abonnement direct ingaat. Restitutie is niet mogelijk
 • Nadat de voorwaarden zijn geaccepteerd en de betaling is voldaan kan het abonnement niet meer geannuleerd worden;
 • De unieke inlog (emailadres en wachtwoord) is alleen voor persoonlijk gebruik en mag niet met derden worden gedeeld;
 • In geval van onrechtmatig gebruik van de persoonlijke inlogmogelijkheid kan de toegang tot de beveiligde omgeving per direct worden afgesloten;
 • Filmpjes uit de online omgeving mogen op geen enkele wijze worden opgenomen, gekopieerd of verspreid;
 • ZwangerFit Elderveld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor opgelopen schade en/of letsel tijdens of na het uitvoeren van de online trainingen/oefeningen;
 • Uw persoonsgegevens zijn beschermd, voor de privacy policy verwijzen wij u naar de website (www.zwangerfitelderveld.nl);
 • In geval van een klacht of tekortkoming van de dienst, dient u deze zo snel mogelijk te melden via de mail: info@zwangerfitelderveld.nl. Er wordt zo snel mogelijk een oplossing gezocht.